• Nytt kompetanseprogram for FoU-aktører

  ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJONSLEDELSE

  Gjennomføres høsten 2020

  Gir 7.5 studiepoeng ved bestått eksamen

   

  Pris kr. 25.000,-*

  *gratis for Kjeller Innovasjons FoU-partnere
   

  Begrenset antall plasser

  Søknadsfrist: 20.08.2020

 • Om Entreprenørskap og Innovasjonsledelse

  Kompetanseprogrammet er tilpasset forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsinstitutter med interesse for å lære mer om entreprenørskap, forretningsutvikling og innovasjonsledelse. Programmet gjennomføres over 4 seminardager, og gir 7.5 studiepoeng ved gjennomførte seminarer og bestått eksamen.

   

  Kompetanseprogrammet “Entreprenørskap og innovasjonsledelse” er utarbeidet av Kjeller Innovasjon i samarbeid med Startup Norway og NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, landets ledende miljø innen entreprenørskapsutdanning. Det faglige innholdet bygger på over 18 års erfaring innenfor entreprenørskap og innovasjonsledelse

   

  Kompetanseprogrammet er forskningsbasert og fokuserer på utvalgte problemstillinger som (1) forretningsutvikling, (2) kommersialisering, (3) verdiskaping i nye foretak eller eksisterende organisasjoner (4) finansiering (5) kommunikasjon og (6) forretningsmodellering.

 •  

   

   

   

   

   

 • Hvorfor entreprenørskap

  Entreprenørskap handler om å identifisere, evaluere og utnytte muligheter, og entreprenørskap blir skapt av individer med entreprenøriell kompetanse. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter (såkalte start-ups), men handler også om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende avdeling og organisasjon.

 • For forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsinstitutter

  Økt kompetanse innen entreprenørskap kan bistå din organisasjon og dine ansatte til å omstille seg den nye fremtiden. Entreprenørskap er en viktig drivkraft for økonomisk vekst og jobbskaping og handler om å identifisere, evaluere og utnytte muligheter. Entreprenørskap handler ikke bare om å etablere nye organisasjoner eller bedrifter (såkalte startups), men om å skape bred verdi i ulik kontekst internt i eksisterende avdeling og organisasjon.

   

  Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter. Bevissthet og viktigheten av entreprenørskap er sterkt økende og har blitt en betydelig del i industri- og næringspolitikk i de fleste land. Dette har også medført et sterkere fokus på å støtte utviklingen av entreprenørielle ferdigheter hos ansatte i både offentlig og privat sektor.

   

  Entreprenørielle ferdigheter handler i stor grad om å håndtere situasjoner under usikkerhet, og det å trene opp de ansattes entreprenørielle ferdigheter vil gjøre de i stand til å oppdage nye muligheter både internt i organisasjonen, men også eksternt. Arbeidstakere med entreprenørielle ferdigheter har blitt løftet fram som et viktig element for å forberede fremtidige arbeidstakere på morgendagens arbeidsmarked.

 • - Det er en tydelig sammenheng mellom organisasjoner som evner å omstille seg forandringer i samfunnet og antall ansatte med entreprenørielle ferdigheter.

   

  Even Haug Larsen

  Fagansvarlig, NTNU

 •  

   

   

   

   

   

 • Program & Tematikk

  Program og tematikk testes høsten 2020, med mål om årlig ordinær gjennomføring fra 2021 Gjennomføring vil i utgangspunktet foregå fysisk, med forbehold om digital gjennomføring dersomCovid-19 smittesituasjon krever det. Programmet vil forholde seg til myndighetenes retningslinjer for smittevern.

  1

  Onsdag 07.10 kl 09-16

  @ Startup Campus, Oslo

  • Idévurdering (screening)
  • Forretningsutvikling og forretningsmodellering
  2

  Torsdag 08.10 kl 09-16

  @ Startup Campus, Oslo

  • IPR i tidlig fase
  • Product-market fit
  • Besøk fra gründere
  3

  Onsdag 11.11 kl 09-16

  @ Kjeller Innovasjon, Kjeller

  • Kommersialisering av forskning (technology transfer) og finansiering
  • Teamarbeid
  • Empati
  4

  Torsdag 12.11 kl 09-16

  @ Kjeller Innovasjon, Kjeller

  • Pitching og kommunikasjon
  • Investortenkning

   

   

 • Opptakskrav

  Bachelorgrad, 180 studiepoeng, eller tilsvarende realkompetanse.

  Faget kan ved søknad inngå i Spesialiseringen i Strategi og Forretningsutvikling og dermed som et fag i Master i Organisasjon og Ledelse (NTNU)

  Ved mange søkere benyttes følgende rangeringsregel:

  - Søkere som arbeider med forskning og utvikling i Oslo og Viken fylkeskommuner vil bli prioritert

  - Søkere som arbeider med forskning og utvikling hos en av Kjeller Innovasjons FoU-partnere vil bli prioritert

  - Ved rangering legger vi vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet, samt motivasjon

 • Pris

  For søkere som arbeider ved en av Kjeller Innovasjons FoU-partnere er kompetanseprogrammet gratis, mot at deltagerne svarer på en kort spørreundersøkelse i etterkant for å bidra til å gjøre kompetanseprogrammet bedre ved neste, ordinære gjennomføring.

   

  For andre søkere er pris for deltagelse 25 000 kr eks. mva.

 • Søknadsfrist 20.08.2020